شرکت مجتمع کشاورزی عصر کمیل واقع در شرق شهرستان ری برِ کمربندی دوم تهران بخش دامداری آن از سال 1389 با مخالفت محیط زیست مواجه شده بود و در سال 1398 موضوع در کارگروه ستاد تسهیل مطرح و به دستور فرماندار محترم موضوع پیگیری و بازدید مدیر محترم جهاد کشاورزی و کارشناسان قرار گرفت. به لحاظ موقعیت جغرافیایی طرح عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مد نظر قرار گرفت و در این زمینه از سازمان محیط زیست استعلام و موافقت گردید. لذا در جلسه 1399/1/30 در کارگروه ستاد تسهیل با تغییر کاربری در فاز 2 که فاز اول آن 22000 متر فضای احداثی دهه 80 با باسکول استاندارد مصوب گردید. فاز 2 که زمین می باشد با مصوبه اراضی ارجاع گردید که در کمیسیون ماده 1 تبصره 4 در حال بررسی می باشد.

با توکل بر خداوند متعال و عنایت مسئولان طرح فوق در شرایط فعلی کشور علاوه بر حمایت محصولات کشاورزان و عرضه با قیمت مناسب به دست مردم منطقه و کوتاه شدن زمان از تولید تا مصرف از ضایعات محصولات فوق کاسته می شود.
تلفن مسئول مجتمع : 09121110805 - 09361110805

در حال احداث و در شرف افتتاح

 

اتاقک دفتر

باسکول

غرفه ها

دفتر