با درایت مسئولان (بازار شهر و روستا طبیعت) در طبیعت و محیطی آرام و تفریحی و فضای باز عرضه مستقیم کلیه محصولات کشاورزی به زودی در شرف افتتاح می باشد. کلیه تولیدکنندگان و کسبه می توانند در این پروژه به صورت ساکن یا خودرویی مشارکت نمایند.

با توکل بر خداوند متعال و عنایت مسئولان طرح فوق در شرایط فعلی کشور علاوه بر حمایت محصولات کشاورزان و عرضه با قیمت مناسب به دست مردم منطقه و کوتاه شدن زمان از تولید تا مصرف از ضایعات محصولات فوق کاسته می شود.
تلفن مسئول مجتمع : 09121110805 - 09361110805

در حال احداث و در شرف افتتاح

 

اتاقک دفتر

باسکول

غرفه ها

دفتر