درباره ما

درباره ما

پیرو صورتجلسه ۹۹/۱۰/۷ کلیه تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده محصولات کشاورزی از میادین شهرستان ها میتوانند در این مجتمع عقد قرارداد نمایند و محصولات خود را جهت رفاه مردم و شرایط فعلی بازار مستقیم عرضه نمایند.